Zdravý Brod
Město Český Brod

MA21 - Fórum města a průzkumy

VÝSLEDKY VEŘEJNÉHO FÓRA 2018

VÝSLEDKY VEŘEJNÉHO FÓRA 2018

Slavnostní otevření nových prostor IC a ICM jsem využili i k pozvání široké veřejnosti k účasti na veřejném Fórum města 2018, které proběhlo v podvečer dne 4. 9. 2018. Stejně tak jako v předchozích letech i letos účastnicí sestavili TOP 10 bodů ke zlepšení v různých oblastech (školství, bydlení, doprava, bezpečnost...). Po té následovala veřejná online anketa za účelem ověření TOP 10.  Podněty občanů jsou vodítkem pro Akční plán města. Výsledky ankety v pdf. zde. Anketa_vysledky_2018.pdf

FÓRUM MĚSTA 2018

Fórum města je veřejné setkání pro občany, které se konalo ve večerních hodinách v pondělí 3. září 2018 v novém radničním sále nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. Zápis zde. Zapis_forum_2018.pdf

ANKETA - OVĚŘENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ TOP 10

ANKETA - OVĚŘENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ TOP 10

Věnujte prosím několik minut svého času a zapojte se do ankety. Vašim úkolem je pomocí kurzoru na myši (přidržením levého tlačítka) přemístit jednotlivé problémové oblasti podle pořadí důležitosti, kterou sami určíte. Uvedená škála oblastí k řešení vzešla od občanů na Fóru 2017, které proběhlo 3.9.2018. Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro strategické plánování města Český Brod a Akční plán. Zveřejníme je na webu města, FB profilu... Anketa zde. Ukončení ankety proběhne 17.9.2018.

Výsledky názorového průzkumu 2018

Výsledky názorového průzkumu 2018

Letošní názorový průzkum byl již pátým v pořadí a to opět ve spolupráci s Agora CE, o.p.s. Dotazník byl respondentům k dispozici v tištěné a elektronické podobě v období od 20. 4. do 20. 5. 2018. Sešlo se celkem 530 vyplněných dotazníků. Výsledky přináší Závěrečná zpráva Cesky_Brod_2018_zaverecna_zprava.pdf V tištěné podobě je k dispozici v kanceláři starosty.  Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkové šetření . 

FÓRUM MĚSTA 2017

Fórum města je veřejné setkání pro občany, které se konalo v pozdních odpoledních hodinách v pondělí 4. září 2017 v ZŠ Žitomířská. Zápis zde Zapis_forum_2017.pdf

Jak dopadl názorový průzkum 2016?

Jak dopadl názorový průzkum 2016?

Názorový průzkum jsme realizovali již počtvrté a to za asistence Agora CE, o.p.s. Jeho smyslem bylo dát našim občanům možnost vyjádřit se k „věcem veřejným“, poskytnout jim prostor pro jejich názory, připomínky či podněty.  Zjistit směr, kterým se má Český Brod ubírat. Obsáhlou Závěrečnou zprávu názorového průzkumu včetně grafů, statistických dat a komentářů Cesky_Brod_2016_zaverecna_zprava Cesky_Brod_2016_zaverecna_zprava.pdf. Příloha zprávy. Cesky_Brod_2016_zaverecna_zprava_priloha_II_otevrene_otazky.pdf V tištěné podobě je k dispozici v kanceláři starosty.  Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkové šetření . 

Co se Vám ve městě líbí a co ne? Co byste změnili?

Co se Vám ve městě líbí a co ne? Co byste změnili?

Naše město za poslední dva roky dostálo mnohých změn. Vybudovali jsme například dvě záchytná parkoviště, sběrný dvůr v Liblicích, opravili kino Svět (dnes KD Svět),  zrekonstruovali jsme ulice V Chobotě a Jatecká….. Jakým směrem má jít město nyní?  Pomozte nám hledat optimální cestu a vyjádřete svou míru spokojenosti s různými oblastmi života ve městě pomocí našeho dotazníků. Jeho vyplnění by Vám mělo zabrat maximálně 15 minut. Dotazník online najdete zde.

Co přineslo Fórum města 2016 a veřejná anketa?

Co přineslo Fórum města 2016 a veřejná anketa?

23. května 2016 proběhlo v Domově Anna – sociální služby pro seniory, Žitomířská 323, Český Brod každoroční Fórum zdravého města Český Brod. Letos bylo setkání zařazeno kromě agendy Zdravých měst a MA21 i do nového projektu Učíme se udržitelnému rozvoji, podpořeného ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist