Český BrodOficiální stránky města

Městský úřad - Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění poskytnuté informace

Žádost o informaci a odpověď Inf106_21-01-2013.pdf 1534 kB

Přílohy:

Dohoda Dohoda_21-01-2013.pdf 1013 kB

Smlouva Smlouva_21-01-2013.pdf 6508 kB

Dodatek č.1 Dod1_21-01-2013.pdf 1215 kB

Dodatek č.2 Dod2_21-01-2013.pdf 1111 kB

Dodatek č.3 Dod3_21-01-2013.pdf 146 kB

Dodatek č.4 Dod4_21-01-2013.pdf 571 kB

Dodatek č.5 Dod5_21-01-2013.pdf 540 kB

Dodatek č.6 Dod6_21-01-2013.pdf 605 kB

Dodatek č.7 Dod7_21-01-2013.pdf 571 kB

Příloha č.1 Pril1_21-01-2013.pdf 3846 kB

Příloha č.2 Pril2_21-01-2013.pdf 190 kB

Příloha č.3 Pril3_21-01-2013.pdf 527 kB

Příloha č.4 Pril4_21-01-2013.pdf 613 kB

Příloha č.1 rok 2007 Pril1-2007_21-01-2013.pdf 4036 kB

Příloha č.1 rok 2011 Pril1-2011_21-01-2013.pdf 4053 kB

Registr oznámení podle zákona 159/2006

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

 

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., Zákon č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen “zákon”), ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
a) jiných vykonávaných činnostech,
b) majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
c) příjmech, darech a závazcích.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce. Vymezení, kdo je dle zákona veřejný funkcionář, je v § 2 zákona.

Oznámení se podávají pouze na tomto formuláři formstretzajmu.pdf 876 kB, dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

 

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru oznámení, a to na základě písemné žádosti zadostonahled.doc 38 kB zadostonahled.doc 38 kB, která obsahuje:
a) jméno a příjmení žadatele
b) datum narození žadatele
c) místo trvalého pobytu žadatele

 

Tuto žádost je třeba:

a) vyplněnou odevzdat do podatelny MěÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 24 Český Brod.
b) zaslat elektronicky podepsanou dle zákona č. 227/2000 Sb. (o elektronickém podpisu) v platném znění na e-mail: epodatelna@cesbrod.cz

Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.
Po obdržení přihlašovacího jména a hesla je možné se k registru přihlásit na adrese www.cesbrod.cz/ero

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist