Český BrodOficiální stránky města

Odbory - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad

Informace pro poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Informace pro poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Dne 01.12.2016 nabývá účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, který se významně dotýká i zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon).

Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr se převádí mimo režim živnostenského podnikání ode dne 01.12.2016. 

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2015

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených v průběhu roku 2015 kontrolními pracovníky Odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), včetně dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, dodržování povinností při značení tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, dále dodržování zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, a dodržování vybraných povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Provedeno bylo celkem 183 kontrol, z toho 6 společných kontrol s Českou obchodní inspekcí.

  • 105 kontrol fyzických osob
  • 78 kontrol právnických osob
  • Bylo uloženo 80 blokových pokut v celkové výši 84 300 Kč.
  • Bylo uloženo 7 pokut ve správním řízení v celkové výši 11 500 Kč.

 

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených v průběhu roku 2015 kontrolními pracovníky Odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Kontroly byly zaměřeny na technické podmínky k provozování autoškol a dokumentaci výuky a výcviku.

Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Provedeno bylo celkem 6 kontrol.

5 kontrol fyzických osob

1 kontrola právnické osoby

Zjištěné nedostatky kontrolované podnikatelské subjekty odstranily. Nejednalo se hrubé nebo opakované porušení zákona.

 

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených v průběhu roku 2015 kontrolními pracovníky Odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.


Předmět kontroly - vykonání státního odborného dozoru podle §81 a §82 zákona č.56/2001Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně se jedná o Stanici měření emisí TRILOBIT REAL spol. s.r.o. spadající pod pověřený Městský úřad v Českém Brodě, obce s rozšířenou působností:


V roce 2015 byly na této stanici provedeny dvě kontroly se zaměřením na bezchybný provoz jak provozovny samotné, tak přístrojového vybavení. Až na drobné nedostatky, které byly v průběhu kontroly odstraněny, nebyly zjištěny závažnější závady a nebylo nutno navrhnout žádná konkrétní opatření ke zlepšení stavu.

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2014

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených v průběhu roku 2014 kontrolními pracovníky Odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), včetně dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, dodržování povinností při značení tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, dále dodržování zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, a dodržování vybraných povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Provedeno bylo celkem 126 kontrol, z toho 6 společných kontrol s Českou obchodní inspekcí.

  • 95 kontrol fyzických osob
  • 31 kontrol právnických osob
  • Bylo uloženo 57 blokových pokut v celkové výši 45.700,- Kč.
  • Byly uloženy 3 pokuty ve správním řízení v celkové výši 14.000,- Kč.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist