Český BrodOficiální stránky města

Odbory - Odbor životního prostředí a zemědělství

Vydaná závazná stanoviska

Vydaná závazná stanoviska
(Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Stanoviska vydaná roku 2015  2015.pdf 2015.pdf 321 kB
Stanoviska vydaná roku 2014  2014.pdf 2014.pdf 224 kB
Stanoviska vydaná roku 2013 2013.pdf 2013.pdf 216 kB
Stanoviska vydaná roku 2012 2012.pdf 2012.pdf 166 kB
06.08.2014 Ovzduší

Příjem žádostí do Nové zelené úsporám 2013

nová zelená úsporámOd pondělí 12. srpna 2013 se začínají přijímat žádosti v první výzvě programu Nová zelená úsporám, určené pro rodinné domy. Výzva je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení - čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora), na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie - např. na výměnu zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, solární systém na ohřev teplé vody  a přitápění).

Podrobná informace ZU2013.pdf 97 kB

13.08.2013 Ovzduší

Odpady - evidence a hlášení

Informace týkající se ohlašování údajů v odpadovém hospodářství v roce 2012

V přiloženém souboru najdete podrobný návod plnění ohlašovacích povinností v odpadovém hospodářství.

Postup a doporučení pro splnění ohlašovací povinnosti dopohlasoh2012.pdf 848 kB

Informace týkající se výše uvedených povinností jsou uvedeny rovněž: Povinnost podat roční hlášení o nakládání s odpady

Ilona Tučímová, MěÚ Český Brod, OŽPZ

www.ispop.cz

www.irz.cz

Ohlašovací povinnost - informace ohpovinf.doc 44 kB

Formulář hlášení produkce odpadů formhlas.doc 133 kB

Topná sezóna se blíží, víte jaké máte povinnosti?

Na základě četných dotazů občanů přinášíme informaci o povinnostech vyplývajících z nař. vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku:

 

Výkon      připojeného spotřebiče paliv

 

 

Činnost

 

 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

 

Pevné Kapalné Plynné

Celoroční

provoz

Sezónní provoz

 

 

 

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty  3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu             1x 1x 1x

 

 

nad 50 kW

Kontrola a čištění       spalinové cesty          2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu             2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce

Upozornění pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

Upozornění se týká plnění ohlašovacích povinností plynoucích ze zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících a zákona č. 86/02 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících.

Upozornění na plnění ohlašovací povinnosti upozplnohlpov_zp.pdf 69 kB

Upozornění pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

Upozornění se týká plnění ohlašovacích povinností plynoucích ze zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících a zákona č. 86/02 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících.

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist