Bezpečný Brod
Město Český Brod

Aktuality

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Městská policie Český Brod opakovaně oznamovala na odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod porušení zákona, konkrétně § 47 odst.1, písm. c) zák. č. 200/1990 Sb. a to bezdomovce, který neustále budil veřejné pohoršení, vždy ve značně podnapilém stavu.

Odbor vnitřních věcí na základě těchto oznámení vydal posléze rozhodnutí o zákazu pobytu na území města Český Brod na dobu dvou měsíců pro tohoto bezdomovce.

Než byla sankce uložena, došlo v součinnosti odboru vnitřních věcí s odborem sociálních věcí k nabídnutí alternativního řešení jeho životní situace. Opakovaně byla kontaktována ošetřující lékařka, byl s ním dohodnut termín, kdy se k lékařce má dostavit, bohužel bezvýsledně. Teprve potom po splnění zákonných podmínek mu byla uložena sankce zákazu pobytu. Toto ještě automaticky neznamená, že státní zástupce posoudí porušení zákazu pobytu jako trestný čin, k tomu dojde spíše v případě recidivy nebo závažnějších okolností porušení zákazu.

Dne 5.6.2015 v 8:00 hod. hlídka MP spatřila v prostoru vlakového nádraží Český Brod muže, který ležel na lavičce. V něm poznala bezdomovce, který má zákaz pobytu na území města Český Brod a protože zde bylo důvodné podezření ze spáchání trestného činu dle § 337 odst.1, písm.d) zák.č.40/2009 Sb., muže bez zbytečného odkladu předala na policii ČR k dalšímu opatření.

 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist