Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Místní část Liblice

Místní část Liblice

Liblice jsou poprvé připomínány jako Lublice ve formuláři biskupa Tobiáše z Bechyně k roku 1289. V předhu­sitském období patřily k majetku pražského biskupství, později arcibiskupství. Pravděpodobně v roce 1418 zastavil arcibiskup Konrád z Vechty liblický poplužní dvůr Janovi Sekretáři ze Smržova, majiteli Kostelce nad Černými lesy, ale ten je držel pouze do 1. listopadu 1420, kdy padl v bitvě pod Vyšehradem. Po sekularizaci církevních statků na počátku husitské revoluce si Liblice přivlastnil Český Brod, v jehož držení zůstaly s výjimkou období kolem poloviny 15. století (v roce 1461 se vzpomíná jako majitelvsi husitský vojevůdce Jan Pardus z Vrátkova, který se v roce 1437 podílel na obléhání Českého Brodu) do roku 1623, kdy mu byl zkonfiskován majetek a prodán Karlovi z Lichtenštejna. Ten ves připojil k černokosteleckému panství, v jehož majetku pak Liblice zůstaly až do roku 1848.

zpět
Cesbrod