Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Změny č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÝ BROD

Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 55a odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné projednání návrhu územního plánu textcast_01_2021.pdf 420 kB se koná 24. 3. 2021 v 18:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Český Brod, náměstí Husovo 70, 28801 Český Brod.

Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele v úřední dny Po St 8,00-11,00 a 12,00- 14,00 a St 12,00-17,00 a v obci, pro kterou se územní plán pořizuje. Návrh územního plánu je dále umístěn na internetových stránkách města Český Brod na adrese:
http://www.cesbrod.cz/category/uzemni-plany-obci-spravniho-obvodu
do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání podle § 50 stavebního zákona změněny, a každý své připomínky.

Setkání bude přenášeno online na youtube kanále města: https://www.youtube.com/watch?v=a_ymkrHd-r4 

15.02.21 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist