Zdravý Brod
Město Český Brod

MA21

ČESKOBRODSKÁ TRŽNICE

ČESKOBRODSKÁ TRŽNICE

Českobrodská tržnice je plánována pravidelně vždy v pátek až do 30. 10. 2020. Dle dosavadních nařízeních je třeba při nákupu na trzích dodržovat rozestup 2 metry. Nadále je nutná zvýšená hygiena rukou a použítí ochranných prostředků dýchacích cest v případě pořádání venkovní akcí s počtem nad 100 účastníků. 

Českobrodská tržnice

Trznice_logo

První Českobrodská tržnice se uskuteční v pátek 29. 5. 2020 od 8:00 do 14:00 hodin na náměstí Arnošta z Pardubic v parčíku kolem zvonice. Ve 12:00 hodin Vám v rámci bloku MÚZY MŮŽOU zahraje studenská kapela místního gymnázia Pancake cake. 

VÝSLEDKY VEŘEJNÉHO FÓRA 2018

VÝSLEDKY VEŘEJNÉHO FÓRA 2018

Slavnostní otevření nových prostor IC a ICM jsem využili i k pozvání široké veřejnosti k účasti na veřejném Fórum města 2018, které proběhlo v podvečer dne 4. 9. 2018. Stejně tak jako v předchozích letech i letos účastnicí sestavili TOP 10 bodů ke zlepšení v různých oblastech (školství, bydlení, doprava, bezpečnost...). Po té následovala veřejná online anketa za účelem ověření TOP 10.  Podněty občanů jsou vodítkem pro Akční plán města. Výsledky ankety v pdf. zde. Anketa_vysledky_2018.pdf

FÓRUM MĚSTA 2018

Fórum města je veřejné setkání pro občany, které se konalo ve večerních hodinách v pondělí 3. září 2018 v novém radničním sále nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. Zápis zde. Zapis_forum_2018.pdf

ANKETA - OVĚŘENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ TOP 10

ANKETA - OVĚŘENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ TOP 10

Věnujte prosím několik minut svého času a zapojte se do ankety. Vašim úkolem je pomocí kurzoru na myši (přidržením levého tlačítka) přemístit jednotlivé problémové oblasti podle pořadí důležitosti, kterou sami určíte. Uvedená škála oblastí k řešení vzešla od občanů na Fóru 2017, které proběhlo 3.9.2018. Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro strategické plánování města Český Brod a Akční plán. Zveřejníme je na webu města, FB profilu... Anketa zde. Ukončení ankety proběhne 17.9.2018.

Výsledky názorového průzkumu 2018

Výsledky názorového průzkumu 2018

Letošní názorový průzkum byl již pátým v pořadí a to opět ve spolupráci s Agora CE, o.p.s. Dotazník byl respondentům k dispozici v tištěné a elektronické podobě v období od 20. 4. do 20. 5. 2018. Sešlo se celkem 530 vyplněných dotazníků. Výsledky přináší Závěrečná zpráva Cesky_Brod_2018_zaverecna_zprava.pdf V tištěné podobě je k dispozici v kanceláři starosty.  Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkové šetření . 

Strategické plánování

Město Český Brod zahájilo strategické řízení rozvoje města v roce 2006. V průběhu roku 2007 byl za účasti široké veřejnosti a s pomocí nezávislé konzultantky pro strategické plánování zpracován Strategický plán města Český Brod do roku 2022, stratplakt1211.pdf který byl schválen zastupitelstvem města v prosinci 2007.
V roce 2011 byla v rámci projektu „Zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“ provedena aktualizace strategického plánu. V nové podobě byl strategický plán schválen zastupitelstvem města v březnu 2012.
Strategický plán je základním koncepčním dokumentem města. Vytyčuje hlavní dlouhodobé směry rozvoje města s cílem zvyšování kvality života a životního prostředí ve městě a jeho okolí.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist